Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 16 2014

21:51
Jezu, jak ktoś ma dobrze, to trzeba za niego trzymać kciuki, a nie modlić się, żeby żona go zdradzała, spalili mu garaż i nasrali do butów.
— Łukasz Kadziewicz
Reposted fromvolley volley
21:50
3176 a13e 390
Reposted fromvolley volley

May 11 2014

dominikadz
17:23
dominikadz
17:16
4185 d668 390
Matt Bomer
dominikadz
17:03
3939 18a6 390
Reposted fromgemma gemma viamy-life my-life
dominikadz
17:03
1252 7b5a 390
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viamy-life my-life
dominikadz
17:02
6763 b401 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamy-life my-life
dominikadz
17:02
7109 e4fb 390
the most cuttiest puppy ever
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viamy-life my-life

May 10 2014

dominikadz
20:22
8601 6fa6 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamessclew messclew
dominikadz
20:22
5037 d641 390
Reposted fromdoedeer doedeer viamessclew messclew
20:17
BLACKMASK
Reposted fromweheartit weheartit viaover-land over-land
dominikadz
20:17
1487 2e0f 390
Reposted fromantjee antjee viaover-land over-land
dominikadz
20:15
2848 b4c4 390
Reposted fromflesz flesz viaover-land over-land
dominikadz
20:13
1323 72cd 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaover-land over-land
dominikadz
20:13
Żebyś robił mi kakao jak mi zimno i kawę na śniadanie i całował we włosy po przebudzeniu i na dobranoc i pisał głupie wiadomości z dalekich podróży i zabierał na spacer w sobotnie popołudnie i czytał książki koło mnie przed snem i mówił, że boli że nie wiesz że przemija i że nie umiesz i całował w kinie i uczył mnie uczuć i leżał ze mną na słońcu nad wodą i mnie... dotykał i podziwiał nową sukienkę i mówił, że beze mnie to bez sensu i głaskał po policzku i robił mi zdjęcia i oglądał ze mną ulubione filmy po raz piętnasty i śmiał się ze mną i przytulał kiedy płaczę bo ja ciągle płaczę, więc przytulaj mnie ciągle i zabierał na koncerty i leżał ze mną na ławce w parku i przynosił mi kwiaty i nie pozwalał rozpadać się na kawałki i zabrał mnie nad morze i tańczył ze mną i żebyś za mną tęsknił kiedy mnie obok nie ma i żebyś już wiedział

żebyś był pewny.
— znalezione dla niego, www.losemyself.blog.onet.pl
Reposted fromuwielbiaj uwielbiaj viaover-land over-land
dominikadz
20:13
dominikadz
20:12
5945 38df 390
Reposted fromretaliate retaliate viaover-land over-land
dominikadz
20:12
Kobieca wyobraźnia jest niezwykle szybka i w niespełna sekundę łączy podziw z miłością, a miłość z małżeństwem.
— Pan Darcy, 'Duma i uprzedzenie', Jane Austen
Reposted frommru-mru mru-mru viaover-land over-land
dominikadz
20:10
7136 90fb 390
Reposted fromolass olass viaover-land over-land
dominikadz
20:10
Ideału nie szukam, ale idioty też nie.
Reposted frommefir mefir viaover-land over-land
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl